Aktualności

PZH – produkt z atestem

29 października 2019

Szanowni Państwo,

Z dniem 25.10.2019 produkty klimatyzacyjne marki Toshiba otrzymały atest Państwowego Zakładu Higieny. Zgodnie z dokumentem certyfikowane urządzenia klimatyzacyjne marki Toshiba przeznaczone są do ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych, w tym obiektach szpitalnych oraz produkcji i przechowywania żywności i leków.